2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU ZA ROK 2010

V sezóně 2010 -11 reprezentoval Oddíl stolního tenisu naši TJ ve dvou okresních soutěžích a to v počtu 9. hráčů.  Mužstvo A v soutěži OS.I a mužstvo B v soutěži OS III .

Cílem pro tuto sezonu bylo zvýšení výkonnosti hráčského kádru a přesunem hráčů mezi mužstvy docílení omlazení mužstva“A“ a posílení jeho hráčské vyrovnanosti.  Přesunem staršího hráče do mužstva „B“ byl sledován cíl posílení organizace a výkonnosti mužstva  B. Tyto kroky pak měli zvýšit vyrovnanost hráčského kádru a zvýšit konkurenci v oddíle. Bohužel cíle byli splněny jen částečně.

Před zahájením sezóny byl dán jasný výkonnostní cíl, a to udržení A mužstva v soutěži OS.I a postup mužstva B do soutěže OS II. Bohužel toto bylo dosaženo pouze z poloviny.

 Mužstvo Ase umístilo na  11. sestupovém místě a příští sezonu bude hrát soutěž OS II. Pro náš oddíl je smutné, že tuto soutěž bude  historicky hrát mužstvo A poprvé. Jako vedoucí oddílu si myslím, že soutěž  OS.I se dala udržet i pro tuto sezonu o čemž svědčí i  některé dobré výsledky mužstva ke konci soutěže kdy už bylo o sestupu rozhodnuto. Bohužel příčin sestupu je několik, ale zásadní se jeví výkony jednotlivých hráčů, kteří v minulé sezoně mužstvo podrželi. Rovněž i celkový herní a hlavně pak bojový přístup hráčů k některým jednotlivým zápasům byl na nízké úrovni.

 Mužstvo B splnilo cíl a postoupilo z druhého místa soutěže OS III do soutěže OS II. Tento výsledek nelze jen přičítat posílení hráčem s mužstva A, ale především výrazným zlepšeným výkon zbytku mužstva. Hráči byli schopni vyhrávat zápasy, které v minulosti prohrávali.

Ve hře se také projevil poctivý trénink a chuť poprat se o výsledek.

V neposlední řadě je nutno říci, že hráči B mužstva jsou všichni v zaměstnání a to i o víkendech kdy jsou hrací dny  a přesto vždy našli část zápasy odehrát a trénovat.Což v mužstvu A, které tyto problémy nemá protože převážná část hráčů studuje, dokázalo  jen  část mužstva.

Ovšem i v mužstvu B se řešili problémy a mužstvo dohrávalo některé zápasy ve třech hráčích. Tato situace byla způsobena docházkovou nekázní hráče , který byl posléze vyloučen z mužstva.

Vzniklou situaci bude oddíl, řešit před sezónou 2011-12.

Lepších výsledků dosáhli někteří hráči v okresních žebříčcích jednotlivců. Tento žebříček sestavuje OSST Vyškov vždy po ukončení sezony a  je sestavován ze všech hráčů registrovaných v okresních oddílech a sestavován po jednotlivých soutěžích.

Při porovnání letošního a loňského žebříčku je jasně vidět sestup a případný posun výkonnosti jednotlivých hráčů v této sezoně, který se pak projevil na výsledcích mužstev.

 

Žebříček sezony 2010-11:

 

ŽEBŘÍČEK OS  I. (92 hráčů):

35.KLVAČ R.  45. VOJTEK M.  47. HABRDA P.  54. VÍTEK T

Čtyřhry:

35.KLVAČ R. 45. VOJTEK M. 47.HABRDA 54 VÍTEK

 

ŽEBŘÍČEK OS III (75 hráčů):

1 . HARÁSEK M.   17. KREJČIŘÍK J. 24. MATULÍK V. 39 KLVAČ V.

Čtyřhry:

3. KREJČIŘÍK J. 6. HARÁSEK  24.MATULÍK 30. KLVAČ

 

 

V dalším období  bude vedení oddílu   nuceno přehodnotit zda je reálné v návaznosti na hráčský kádr obsadit soutěže dvěma mužstvy. Zatím je  s koncepcí dvou mužstev počítáno, ovšem předpokladem je doplnění hráčské základny. V návaznosti na tyto skutečnosti, které přetrvávají dlouhodobě,  je předčasné stanovit cíle pro příští sezonu. I když jeden cíl je zásadní a to postup mužstva A zpět do soutěže OS.I kam historicky patří.

Jedním z dalších nenaplněných cílů oddílu je sestavení mládežnického mužstva. Tento problém již přetrvává několik roků a je zapříčiněn malým zájmem o tento sport.

Jako každý rok pořádal náš oddíl již  10. jubilejní  VÁNOČNÍ TURNAJ. A to v kategorii neregistrovaných a registrovaných hráčů, kategorie mládeže se již neuskutečnila.  Celkem se v kategorii dospělých zúčastnilo soutěže v obou kategoriích 14 hráčů.

 

VÝSLEDKY TURNAJE:

 

NEREGISTROVANÍ:

 

1.    KŘÍŽ JAREK     

2.    MATULÍK IVOŠ

3.    NOVOTNÝ STANISLAV st.

4.    KŘÍŽ ROMAN

5.    REŠKA JAROSLAV

6.    MATULÍK KVĚTOŠ

 

                                                                   

REGISTROVANÍ

 

     1. KLVAČ RADIM                            

     2. HARÁSEK MIROSLAV                  

     3  VOJTEK MILOŠ

     4. HABRDA PAVEL

     5. KREJČIŘÍK JAKUB

     6. VÍTEK TOM

     7  MATULÍK VAŠEK

     8. KLVAČ VOJTA

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem činovníkům TJ Sokol, kteří oddílu stolního tenisu vytvořili vynikající podmínky pro zajištění této sezony a to jak finanční tak herní.

 

 

Miroslav Harásek