Kritéria

Možnost zapojení do naší činnosti má každý občan, který se bude řídit námi stanovenými pravidly a našimi stanovami. Uhradí roční členský příspěvek.