Členové VV a VH TJ a další odpovědní vedoucí

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU A VALNÉ HROMADY TJ Sokol:

 

Růžička Jiří  (734454082) Předseda TJ, V-Tu.,

Graclík Josef st. (605435461) Hospodář TJ: V-OBP a PO, Z-správce areálu TJ

Harásek Miroslav (773587335) Z-ST (externě)

Vojtek Miloš (721320403) V-nohejbalu Z- Ten.

Charousová Lenka (777297840) Z-cvičení rod. s dětmi

Graclík Josef m. (725247631) Správce areálu TJ, Z-Vol., Z-OBP a PO

Závodná Alena (733748358) Z-ASPV, Z-Kult.a spol. čin.

Matulíková Marie (776032655)  V-Zdravotník, V-Kult.a spol. čin.

Kříž Roman (721320403) Z-Vol., Z-posil. gymnastiky

Krejčiřík Jakub (732264656) V-posil. gymnastiky a Z-nohejbalu

Matulík Václav (608763938) V-ST., V-ASPV, Z- zdravotníka

Klvač Radim (732716323) V- Tenisu, Z-ST.

Růžičková Ivana (776898065) V- cvičení rodičů s dětmi

 

DALŠÍ ODPOVĚDNÍ VEDOUCÍ:

 

Kroutilíková Pavla (739338138) V - jogy a knihovny

Kříž Jaroslav (603771630) V - volejbalu

Stehnová Eva (732764155) V - volejbalu žen

 

LEGENDA: V – vedoucí, Z – zástupce vedoucího, Vol. – volejbal, ST – stolní tenis, ASPV – asociace sportu pro všechny, Ten. – tenis, Tu. – turistika, TJ – tělovýchovná jednota, VH – valná hromada TJ,