20120903 Jednání výboru TJ

 

    Zápis a úkoly ze chůze výboru TJ Sokol Orlovice

Datum konání: 3.9.2012

1. Prezentace účasti členů výboru na jednání: P-přítomen, N-nepřítomen, O-omluven

 

Jméno  Datum:

Odpovědná funkce v TJ

2/1

6/2

5/3

2/4

7/5

4/6

9/7

3/9

1/10

5/11

3/12

Ing. Růžička Jiří

Předseda TJ (4)

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

Graclík Josef st.

Hospodář TJ(4)

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

Harásek Miroslav

Vedoucí odd. st.tenisu, př. RK (3)

P

O

P

O

O

P

P

O

 

 

 

Vojtek Miloš

Zást. ved. odd. st.tenisu (1)

N

P

P

O

N

O

O

P

 

 

 

Kříž Jaroslav

Vedoucí oddílu volejbalu(2)

O

P

O

N

P

P

P

P

 

 

 

Stehnová Eva

Zást.ved.odd.volejbalu(1)

N

P

O

N

P

O

P

N

 

 

 

Graclík Josef ml.

Správce areálu TJ (2)

P

P

P

P

P

P

O

P

 

 

 

Závodná Alena

Vedoucí ASPV(2)

N

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

Minářová Jana

Kult.a spol. čin. v TJ(1)

P

P

P

P

O

O

P

P

 

 

 

Matulíková Marie

1.zást.ved.ASPV(1)

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

Graclíková Josefa

2.zást.ved.ASPV(1)   ***

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

***  čestná členka výboru TJ,         (bb  )  bonusové body za  funkce v TJ

ZAHÁJENÍ A SEZNÁMENÍ SE ZÁPISEM Z MINULÉ SCHŮZE– RJ 

ze dne  9.7.2012. Zápis schválen.

2.  HOSPODAŘENÍ TJ -  GJS. .

Hlavní výdaje: - plyn 5000,-  el.energie 11880,- materiál na odpadní kanalizaci 2020,- barvy na lavečky a plynové trubky 822,- startovné na medvědí stezku 550,- cukrovinky na jarní výlet 456,- toaletní papír 200,-

Hlavní příjmy:- nájemné za KLUB TJ  5500,- za kurty 100,- příspěvek od obecního úřadu Mor. Málkovice na divadelní představení 500,-

3.ODDÍL VOLEJBALU–RJ, KJ, SE

PŘÍPRAVKA, trénink v úterý a pátek v 18,00-19,30 hod.,                   ved. Jiří Růžička(12)

Vypomáhají a zastupují: Miluše Planičková (10), Radek Suchomel (8) Pavlína Kuzdasová(8)

a Ing. Martin Karásek. (8)

V současné době trénují: Klára Dobešová, Gabriela Graclíková, Nela Dubská, Martin Kuzdas, Pavel Pospíšil, Jan Graclík, Martin a Vít Planička, Klára Sedláčková, Alice Suchomelová, Jaroslava Karásková, Filip Zimer, Martin Kužílek, Petra Daviesová, Lukáš Hudeček, Helena Jelínková, Jiří Jelínek, Milan Souček, Kristýna Horvátová.

Pozor! Termín zahájení tréninků po prázdninách je 2.10.2012, první úterý v říjnu v 18,00 hodin

 

MUŽI,pravidelně v pátek ve 20,00-21,30 hod., 6-10 mužů a dorostenců, ved. Jaroslav Kříž (4)

V současné době trénují: Kříž Jaroslav a Roman, Ševčík Pavel, Vítek Libor a Tomáš, Suchomel Radek, Graclík Josef, Křížek Petr, Doležel Jakub,  Frnka Petr a Růžička Jiří.

Turnaj mužů v Bučovicích 18.8.2012  Orlovice 4. Místo z 5. mužstev

Romane, dopiš družstva a účast našich hráčů. Děkuji.

                                  

 

ŽENY,pravidelně v pátek v 18,30-20,00 hod., 6-10 žen,ved. Eva Stehnová (3)

V současné době trénují: Stehnová Eva, Stehnová Ema, Graclíková Lenka, Vojtková Aneta, Vojtková Simona, Harásková Edita, Ševčíková Simona, Kuzdasová Pavlína, Planičková Miluše.

Turnaj žen v Bučovicích 18.8.2012  Orlovice 2. Místo z 5. Družtev.

Evo, dopiš družstva a účast našich hráček.

 

 

Výsledky mistrovských soutěží jsou na informačním webu http://www.cvf.cz/:  

 

SMÍŠENKY,

25.5.2012 turnaj 7. sm.družstev v Pustiměři. 4.místo

Romane, dopiš družstva a účast našich hráčů. Děkuji.

 

16.6.2012 turnaj 7. sm.družstev v Bohdalicích. 5.místo. Reprezentovali: Miluše Planičková, Edita Harásková, Pavlína Kuzdasová, Libor Vítek, Roman Kříž Jakub Doležel a Jiří Růžička.

4.  ODDÍL STOLNÍHO TENISU HM,VM.

. Oddíl navrhne  dle svých potřeb na počty  a s ohledem potřeb  TJ,  snížení stavu  a nebo jiné  využití starých stolů. Zajistí ved. oddílu Miroslav Harásek. Termín: 4.6.2012

Dva nové stoly za cenu 25000,- Kč odsouhlaseny, Jeden starý stůl prodán za 2000,-Kč a jeden za 1000,-Kč.

Zahájeny tréninky na nových stolech pro příští sezónu.

Veškeré informace o umístění hráčů v okresních žebříčcích a kompletní výsledky všech soutěží jsou na informačním webu www.pinec.info

5.  DALŠÍ  SPORTY A ČINNOST            ZA, MM,

ASPV: Zabezpečovat pravidelnou údržbu univerzálního kurtu, dohodnout akci na výměnu poškozených dílů mantinelů.

Posilovací gymnastika:- Dohodnutý prostor, účast, podmínky a časové vymezení.

Termín: každé pondělí a středu od 19,00 do 21,00 hodin.

Odpovídá: Jakub Krejčiřík (Miloš Vojtek)

 

Cvičení s hudbou:- MM   Bylo obnoveno cvičení s hudbou.

         Termín: Pátek od 20,00 hod. Účast: průměrně13 žen  Vedoucí: Vítková Petra(2)

Jóga:- MM 

            Termín: čtvrtek od 20,00 hod. Účast:průměrně10 žen  Vedoucí: Kroutilíková Pavla(2)

Tenis a nohejbal:  HM, VM.

Dlouhodobou soutěž jednotlivců v tenise.

Průběžné pořadí:

4.8.2012 Turnaj v tenise dvojic ( čtyřhra)

Výsledky:

25.8.2012 Turnaj v nohejbale trojic.

Výsledky:

Turistika–HM ,RJ

           

6.  PLÁN AKCÍ  V AREÁLU TJ - GJm., projednán a odsouhlasen

Termín:          Místo:                         Akce a pořadatel:                             Odpovědná osoba:

29.9.2012        sokolovna                   hodová zábava-obec                          Minářová Jana

7. ČLENOVÉ A KULTURA NAŠÍ TJ  MM, MJ

Jubilanti TJ Sokol Orlovice v roce 2012

26.10.1962      Ing. Marcela Bittnerová      * 50 * 

Ke krásnému životnímu jubileu blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, úspěchů, rodinnou a osobní pohodu!!!

 

Ples 2013.

Dohodnout na termín sobota 26.1.2012 kapelu pana Uhlíře.

T: Příští jednání výboru. Odp. Jana Minářová.   

                                                             

 

8. RŮZNÉ, ÚKLID, ÚDRŽBA ,OPRAVY

  1. Jsou zřízeny webové stránky naší TJ http://www.sportorlovice.cz/. Do těchto webových stránek mohou přispívat všichni zájemci. Přístup na admin. Web.:http://www.sportorlovice.cz/admin.php, Jméno a heslo na tel. 734454082.
  2. Zabezpečit a provést opravu stěny u spodní části schodiště na galerii.

T: 28.9.2012 Odp: Vojtek Miloš

  1. Rekonstrukce kuchyňky, jídelny a společenského přísálí.

Vnitřní instalace rozvodů a stavební práce ukončeny. Zbývá položit lino. Zajištěn malíř.

Vysoutěžena realizační firma vnitřního vybavení.

Uzavřena smlouva s termínem ukončení montáže do 28.9.2012.

 

  1. Správce  sokolovny:
  2. Zorganizuje dokončení venkovní sprchy. V sobotu 21.7 dobetonovat spolu se skladem paliva. Zabetonováno. Montáž rozvodů a solárního zařízení odloženo na jaro 2013.
  3. Zorganizuje obdobně jako rekonstrukci bytu i rekonstrukci horního přísálí v sokolovně dle daného projektu.                Do 31.12.2012

 

Běžný úklid, topení, údržby a  opravy a příprava prostor na akce dle plánu, cvičení, tréninky, mistrovské zápasy: viz. Výkaz práce na úklidu , údržbě a opravách, který je uveden v příloze 1

           

Termín příští schůze výboru: Dle potřeby, nejpozději v pondělí 1.10.2012 ve 20,00 hod.

Zapsal: Růžička Jiří      Ověřil: