Pravidla a ceny pronájmu kurtů

 

TJ Sokol Orlovice pronajímá níže uvedené kurty kažký den v době od 8,00 do 20,00 hod.:

kurt č. 1(centrální), na volejbal, debl volejbal, tenis, softenis, nohejbal.

kurt č. 2( u silnice), na tenis, softenis, nohejbal, volejbal apod.

kurt č. 3(plážový), na plážový volejbal.

kurt č. 4 (s koši) univerzální

Výše jednorázového poplatku na kurt č. 1, 2 a 3 je za každý jednotlivý kurt a započatou hodinu, 100,-Kč.  Placeno před vstupem na kurt!

 

Za objednání a rezervaci kurtů, uhrazení poplatků, převzetí a předání klíčů odpovídá:

Graclík Josef  ml. -  správce areálu TJ  (725 247 631)     

Zastupuje: Růžička Jiří      (734454082)

                     Růžičková Ivana      (776898065)

                     Graclík Josef st.  (605435461)

Přednost v užívání kurtů mají:

- tréninky domácích hráčů reprezentujících TJ                    dle rozvrhu           

- mistrovské zápasy ve volejbale a pořádané turnaje.              dle rozpisu a plánu

 

Další podmínky užívání kurtů, které platí i pro členy TJ:

-         na kurty je povolen vstup jen ve vhodné, čisté sportovní obuvi pro umělý povrch.

-         na kurtech je zakázáno kouřit!

-         je zakázáno vstupovat na kurty se sklenicemi i skleněnými obaly nápojů, zmrzlinou, oplatky apod.

-         vyžaduje se slušné a ohleduplné chování k ostatním sportovcům návštěvníkům v celém areálu TJ

-         užívání jen svého pronajatého kurtu

-         udržování pořádku a čistoty v celém areálu TJ

-         po ukončení činnosti, urovnat kurt kartáčem, pláž hrablem, uložit nářadí na své místo a jako poslední účastník dne povolit napnutí sítě

-         uzavřít a uzamknout kurty, předat zapůjčené klíče.

-         nahlásit odpovědné osobě případnou poruchu na zařízení či vybavení apod.

 

V případě nedodržení uvedených podmínek bude provinilec 1. napomenut, 2 vyhoštěn, 3 zbaven na sezónu možnosti pronájmu. V žádném případě nebude vrácen uhrazený poplatek.