PROGRAM AKCÍ TJ Sokol Orlovice v roce 2018

26. ledna - reprezentační ples TJ


18. února - dětský karneval


březen – turnaj ve stolním tenise na ukončení sezóny


1. května - zahájení tenisové sezóny


8. května - poznávací výlet kolem Orlovic

22. června –  pátek - sportovní odpoledne a táborák na ukončení školního roku

23. června –  sobota - turnaj ve volejbale smíšených družstev s oslavou volejbalu

červenec - první týden - sportovní táboření rodičů s dětmi

červenec - sobota - sportovní setkání pozvaných přátel


červenec – sobota - tenisový turnaj dvojic


srpen – sobota - nohejbalový turnaj trojic


28. září - turnaj dvojic na ukončení tenisové sezóny

prosinec - vánoční turnaj ve stolním tenise registrovaných i neregistrovaných hráčů


Podzim - jaro - mistrovská utkání žen a mužů ve volejbale


Podzim - zima - mistrovská utkání A a B mužstva ve stolním tenise


Letní sezóna - tenis - účast na dlouhodobém turnaji mezi vesnicemi Ivanovské brány ,,Baláš cap“, plážový volejbal, nohejbal, florbal a zábavné posezení v parčíku před sokolovnou


Zimní sezóna – tréninky stolního tenisu a volejbalu, posilovací gymnastika, softbal, cvičení rodičů s dětmi a dle příznivého počasí bruslení

 

Celoročně - jóga, turistika, posezení v klubu TJ a přátel Orlovic, pravidelný úklid, údržba a potřebné opravy sokolovny a celého areálu TJ

 

Každé první pondělí v měsíci proběhne doplnění a upřesnění akcí na jednání výboru TJ

Pravidla přístupu, chování, odpovědnosti a rozvrh hodin jsou umístěna na nástěnkách a těchto webových stránkách

 

ČLENSKÉ A SPORTOVNÍ PŘÍSPĚVKY

Roční členský vklad člena TJ a roční příspěvek na sportování v areálu TJ.

 

A. ROČNÍ ČLENSKÝ VKLAD ČLENA TJ

 

Přispívá: osoba starší 15 let přijata za člena TJ, podílí se na řízení TJ, od 18 let má hlasovací právo a možnost být volen, má zaplacen členský vklad a má zapsáno v evidenci TJ rod. číslo.

 

     VÝDĚLEČNÍ -100,- Kč            NEVÝDĚLEČNÍ -50,- Kč

 

B. ROČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SPORTOVÁNÍ V AREÁLU TJ

 

Přispívá: každá osoba, včetně člena TJ, která má zájem a chce celoročně sportovat v areálu TJ

DĚTI: do 15 roků -100,- Kč

DOROST: 15-18 roků -200,- Kč

DOSPĚLÍ: výděleční -500,- Kč    nevýděleční -300,- Kč

SEZÓNNÍ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI: dítě -100,- Kč rodič, zástupce -300,- Kč

PŘITOM:

 

1. Roční příspěvek je nutné zaplatit předem svému zástupci ve výboru a valné hromadě TJ nebo hospodáři TJ, případně vedoucímu cvičení, oddílu a na účet TJ číslo:1560195349/0800 , s uvedením jména přispívající osoby ve správě pro příjemce.

2. Je nutné dodržovat všechny vnitřní předpisy, pravidla, rozvrhy a stanovy TJ.

3. Při porušování a nenaplnění těchto pravidel sportování v areálu TJ není povoleno, nebo je ukončeno bez nároku na vrácení příspěvku. Vyjimku tvoří individuální akce a příspěvky na ně.

4. Seznam přispívajících osob bude zveřejněn a minimálně jednou za měsíc, po jednání výboru TJ, doplňován.

Schváleno ve VV, VH TJ Sokol Orlovice z.s. dne: 16.1.2018