2012 Staré Hvězdlice

 

            Dne 8.5.2012 se zúčastnilo 65 zájemců tradičního jarního výletu kolem Orlovic. Letošní trasa vedla směrem na jihozápad k nově vybudovanému rybníku  (ochrannému poldru proti povodním) ve Starých Hvězdlicích . Sraz účastníků, se vzpomínkou na závěrečné boje II. Světové války v blízkém okolí, jejich prezentace a seznámení s programem, proběhl jako vždy u sokolovny v 9,00 hodin. Poté jsme se vydali směrem ke kostelu a návrší hradu Orlova. Výhled na Hanou a vzdálené, ještě zasněžené, vrcholky Jeseníků nám neumožnilo jinak krásné počasí, které vydrželo po celý den. Po připomenutí si historie hradního návrší a následného přestavění hradní kaple do podoby dnešního kostela děti hledali poklad Paní Víšky z hradu Orlova. Šťastný nálezce se o poklad (cukrovinky) spravedlivě rozdělil s ostatními méně úspěšnými hledači. Hlavním pokladem (medovicí ) se pak posilnili po náročném výstupu na hradisko i dospělí. Dále pokračovala cesta Stráněmi, kolem křížku na Předních Ohúzkách, Nivami a zadním Jezírkem do Hvězdlické obory. Po cestě se děti a ostatní účastníci zdokonalovali v poznávání přírody, orientaci v přírodě s mapou i bez ní apod. V údolí bývalé obory byly objeveny pozůstatky oplocení zarostlého do kmenů stromů. Po lesní cestě k plánovanému tábořišti u rybníka ve Starých Hvězdlicích si každý zvedl suchou větev aby pomohl udržovat oheň táboráku, který pro nás připravil Vratislav Šťastný z Nových Hvězdlic s naší skupinou zásobovačů Dagmar Křížovou, Alenou Závodnou a Josefkou Graclíkovou. Příjemné posezení s opékáním špekáčků nám zpestřil svým loveckým uměním pes Della pod vedením svého majitele Vratislava Šťastného (bývalého člena naší TJ). Po poledním odpočinku a posilnění jsme se vydali na zpáteční cestu do Orlovic přes lesní návrší nad bývalou oborou, kolem obrázku sv. Huberta a velikého buku, jehož obvod měřili děti svými pažemi. Dále cesta vedla kolem oplocenky pro pěstování stromků a po staré hranici označené sádníky z doby Marie Terézie, které děti postupně objevovali na kraj lesa na Nivách. Nejzajímavější sádník byl trojúhelníkového průřezu umístěný v bodu protínání hranic tří bývalých katastrů Orlovice, Staré Hvězdlice  a Pavlovice. Do vesnice jsme se vraceli Ochůzkami. Cestou, několikrát posunutou a poškozenou působením vodní eroze půdy. Výlet se podařil a všichni byli spokojeni.