2011 Poznávací výlet kolem Orlovic

 

7.5.2011  v sobotu TJ uspořádala tradiční jarní poznávací výlet kolem Orlovic. Výletníky doprovázel zpěv skřivánků a  přálo jim krásné počasí. Jeho, tentokrát kratší, trasa vedla od sokolovny nad Lukášek, kolem propadlého úkrytu Emila Zlámala (Orlovského občana, který po druhé světové válce emigroval do Austrálie)nad Trávníky, ke Kovářové studánce a chatovou osadou k pramenu Orlovského potoka. V lese na Pařízkách v údolí pramene Orlovského potoka si zejména mladší účastníci s údivem prohlédli četná a poměrně veliká mraveniště. V plánu bylo ještě si prohlédnout zbytky Hvězdlické obory pro vysokou zvěř, ale po zprávě že je již připraven v údolí Ochůzkové rokle táborový oheň, se směr výletu na Nivách obrátil k vesnici. I při letošním výletu byly připomenuty nejen boje za II. Světové války a místa padlých vojáků v okolí naší vesnice, ale i další historická a zajímavá místa v okolí, výhledová místa na Praděd a Jeseníky,Hostýnské vrchy, vesnice na Hané apod. Označení hranic sádniky ještě z dob Marie Terezie. Nechyběla i každoroční  poznávačka stromů, hledání pokladů a všemi očekávané posezení a pobavení u táborového ohně.

I v letošním roce byly účastníkům na mnoha příkladech názorně ukázány značné  projevy vodní eroze půdy a vysvětlena nutnost protierozních opatření v okolí naší vesnice.

Fotografie viz. GALERIE.