2011

ZPRÁVA SPORTOVNÍHO DODÍLU NOHAJBALU A TENISU za rok 2011

V roce 2011 bylo využití víceúčelového  areálu členy  oddílu  minimální.
Hlavní náplní činnosti jsou vzájemné zápasy mezi členy TJ. Tato činnost nebyla naplněna   a  více než členové TJ využívají kurty hráči cizí.
Vyvrcholením každé sezóny jsou dva letní turnaje v době prázdnin jak v tenise dvojic tak v nohejbalu trojic.
 Letošní  ročník  tenisového  turnaj měl opět vysokou úroveň a účastnilo se ho
 celkem 13 dvojic a to včetně hráčů a hostů z okolních oddílů..

POŘADÍ V TURNAJI:
1.    CIGÁNEK - KAŇA
2.    RŮŽIČKA Jos.-ÚLEHLA
3.    ZÁVODNÝ - PODRAPSKÝ
4.    NOVÁK- HRUŠKA
5.    HARÁSEK - OSTIÁN
6.    PRACHAŘ - ADAMEC
7.    HANZLÍK - ADÁMEK
8.    SÁRA - SÁRA
9.    ZÁVODNÝ M. – KLVAČ RADIM
10.    ZÁVODNÝ D.- ŠTĚRBA
11.    RŮŽIČKOVÁ . – RŮŽIČKA J.
12.    HLADKÝ MICHAL – RŮŽIČKA ONDRA
13.    GRACLÍK J.ml. – PTÁČEK

Dalším z pořádaných turnajů byl turnaj v nohejbalu trojic, kterého se účastnilo celkem 5 trojic. Tento ročník se nesl v duchu účasti našich kamarádů s okolních vesnic a i zde se úroveň zvýšila.

POŘADÍ V TURNAJI
1.    CHUJAC st., CHUJAC ml., MOLITORIS
2.    POŘÍZEK, PALLA, RAČANSKÝ
3.    HABRDA, KŘÍŽ Jar., KŘÍŽ Roman
4.    PODOLAN ml., DENGLER, HOLZER
5.    KREJČIŘÍK, KLVAČ Rad., DOLEŽEL Jak.

Na každém turnaji bylo vždy zajištěno občerstvení a hodnotné ceny. Startovné je vždy použito na pokrytí nákladů a investováno do vybavení kurtů.Turnaje jsou vždy příjemným setkáním kamarádů  a odehrávají se ve sportovně přátelském duchu což naplňuje poslání pro které byl oddíl vytvořen Zároveň oddíl doufá že se do jeho řad přidají další sportovci , zejména pak z řad mládeže.

ZPRÁVU NAPSAL HARÁSEK MIROSLAV- VEDOUCÍ ODDÍLU