2010

ZPRÁVA zájmového ODDÍLU TENISU A NOHAJBALU za rok 2010

 

Náš oddíl není nikde registrován a nehraje žádné regionální a ani okresní soutěže. Oddíl využívá  nově vybudované více účelové sportovní kurty, které skýtají ideální podmínky k provozování těchto sportů téměř celoročně tyto sporty po velkou část roku na kvalitních hřištích.  Činnost je více méně rekreační a zaplňuje mezeru mezi soutěžemi  stolního tenisu a volejbalu.

Hlavní náplní jsou vzájemné zápasy mezi členy TJ. Na tuto činnost jsou vyčleněny hodiny v rámci plánované činnosti a rovněž je možno hrát na kurtech i mimo soutěžní zápasy a tréninkové hodiny jiných sportů zejména pak volejbalu.

Jako každoročně i v roce 2010 oddíl pořádá v době letních prázdnin turnaj  tenisu ve čtyřhře a turnaj v nohejbalu trojic.

 Letošní  ročník tenisového  turnaj měl opět vysokou úroveň a účastnilo se ho

  celkem12 dvojic a to včetně hráčů, kteří hrají za oddíl tenisu Vyškov.

 

POŘADÍ V TURNAJI:

 

1.     CIGÁNEK - KAŇA

2.     ZÁVODNÝ - PODRADSKÝ

3.     MEDEK- VÁCLAVÍK

4.     KABÁT - HRUŠKA

5.     RŮŽIČKA JO. – FORET IVOŠ

6.     KRÍŽ JAR. – HLADKÝ

7.     SCHELLE - POSPÍCHAL

8.     SÁRA - OSTIÁN

9.     KOPINEC – TÁBORSKÝ

10.KREJČIŘÍK – KLVAČ R.

11.RŮŽIČKA M. – RŮŽIČKA JI

12.ŠTĚRBA – ZÁVODNÝ D.

 

Dalším z pořádaných turnajů byl turnaj v nohejbalu trojic, kterého se účastnilo celkem 6 trojic. Tento ročník se nesl v duchu účasti našich kamarádů s okolních vesnic a i zde se úroveň zvýšila.

 

POŘADÍ V TURNAJI

1.     MORAVSKÉ PRUSY  –HLADKÝ , PALLA , RAČANSKÝ

2.     ORLOVICE (junior) – KŘÍŽ ROMAN, KŘÍŽ JAREK, HABRDA

3.     BOŠKŮVKY            - VYMAZAL , KREJČIŘÍK , GRACLÍK J.ml

4.     VYŠKOV                - PODOLAN,ml. DENGLER, VEČEŘA

5.     IVANOVICE        -  HVĚZDA,HORÁČEK,KOPECKÝ

6.     ORLOVICE(senior) – HARÁSEK,RŮŽIČKA J. PODOLAN st.

 

Na každém turnaji bylo vždy zajištěno občerstvení a hodnotné ceny.Startovné je vždy použito na pokrytí nákladů a investováno do vybavení kurtů.

Turnaje jsou vždy příjemným setkáním kamarádů  a odehrávají se ve sportovně přátelském duchu což naplňuje poslání pro které byl oddíl vytvořen .

Zároveň oddíl doufá že se do jeho řad přidají další sportovci , zejména pak z řad mládeže.

 

Miroslav Harásek