2011 - květen

 

Zahájeno zájmové cvičení s hudbou ZUMBA.

Vedoucí: Vítková Petra  Zástup: Graclíková Jana

Termín:  v úterý a pátek              20,00 – 21,30   ve společenském přísálí, ( v sále)

Průměrná účast 6 cvičících: Petra Vítková, Simona Pavézková, Draha Gašparová, Helena Hladká, Marta Hermanová, Martina Horváthová, Jana Graclíková, Lenka Klvačová MM, Dagmar Křížová, Irena Tomanová.