2008 O činnosti oddílu.

ZPRÁVA ASPV

Pravidelně každé úterý a pátek pokračuje cvičení,všeobecná tělovýchovná příprava žáků a předškoláků na speciální sporty.

Ve středu pak cvičí pravidelně ženy jógu a na podzim bylo obnoveno cvičení s hudbou.

Cvičení žáků a žákyň

Vede: Závodná Alena                                       Termín:             úterý a pátek   17,00-18,00 hod.

Cvičení s hudbou,                   

Vede: Hladká Renata                                                 Termín:             středa               20,00 hod.

Joga

Vede: Kroutilíková Pavla                           Termín:            čtvrtek             od 20,00 hod.

 

Za příznivého počasí se bruslilo na novém kluzišti.

Jeho přípravu a údržbu především prováděli

Kříž Jaroslav , Graclík Josef  st., Graclík Josef  ml., Kříž Roman , Závodný Dominik,  Krejčiřík Jakub, Vojtek Miloš a Matulík Václav.

 

V jarním období proběhla příprava na orientační běh MEDVĚDÍ STEZKA RAČICE, který se konal 26.4.2008.

Na tuto činnost jsme z ústředí dostali  4 ks buzoly, 2 míče na kopanou, jedno lano.

 

Výsledky sedmi hlídek z Orlovic.

1. Mladší ž. I.,             Kroutilíková Barbora, Součková Dana,   1. místo            57,10

2. Mladší ž. II.,            Vojtková Simona, Kadlecová A.              2. místo            62,10  

3. starší ž. II.,               Kříž Roman, Pozdíšek Miroslav                      2. místo            54,50

4. starší ž. I.,                Závodný Dominik, Kužílková Hana,               4. místo            60,23

5. dorostenky               Harásková Edita, Graclíková Lenka              2. místo            49,40

6. dorostenci                Kříž Jakub, Matulík Václav                         1. místo            40,25

7.                                 Vojtek Miloš, Krejčiřík Jakub                                       51,48

 

Do krajské soutěže v Hodoníně 17.5.2008 postupili:

            Vojtková - Kadlecová

            Kříž R.- Pozdíšek

            Harásková E.- Graclíková L

            Kříž Jakub. – Matulík Jakub

 

Výsledky z Hodonína:              ŽAČKY                     1. místo Vojtková Simona

                                                ŽÁCI                           2. místo Kříž Roman, Pozdíšek Miroslav

                                                DOROSTENCI             2. místo Kříž Jakub, Matulík Jakub

V Hodoníně si naši reprezentanti vedli opět skvěle a postoupili na mistrovství republiky do Olomouce, které se konalo dne 25.6.2008,

Výsledky z Olomouce:             ŽAČKY                     14. místo Vojtková Simona

                                                ŽÁCI                           10. místo Kříž Roman, Pozdíšek Miroslav

                                                DOROSTENCI             5. místo Kříž Jakub, Matulík Jakub

 

96 účastníků měl tentokrát tradiční poznávací výlet kolem Orlovic,

který pořádáme 8.5.2008 v rámci oslav ukončení II. Světové války.

I v roce 2008 jsme zahájili výlet u sokolovny. Trasa výletu do Lhoty a zpět vedla západním a severním okrajem Štumpera se zastávkami s výhledy na údolí Hané  a nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd, kolem skautské chaty na švábensku, na poutní místo Jezírko, u kterého jsme odpočívali a posilňovali se pochoutkami ohřátými na táboráku. Dále jsme si prohlédli kapličku nad pramenem Zdravá voda u Lhoty a navraceli pomalu přes lesní kulturní stánek občanů ze Lhoty zvaný Kamení, zpět okolo Vanovska a Duchnové studánky do Orlovic.

Po cestě a na jednotlivých zastávkách jsme si navzájem doplňovali znalosti o přírodě poslouchali výklady o historii jednotlivých míst, kudy a kam vede která cesta a jak se jmenovali či jmenují místa po trase našeho výletu. Ti nejmenší hledali poklady  v podobě cukrovinek o které se pak se všemi podělili.. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. 

 

27.6.2008  jsme uspořádali Sportovní odpoledne

Počasí přálo a soutěžilo se celkem v šesti disciplínách. Na závěr bylo provedeno, při posezení u táborového ohně a občerstvení, vyhodnocení  nejlepších soutěžících v jednotlivých disciplínách:

 

Překážková dráha 25 účastníků a šplh 20,            Graclíková Lenka a Kříž Jakub

střelba ze vzduchovky 35,                                     Ševčíková Simona a Harásek Miroslav

výskok 25,                                                       Ševčíková Simona a Kříž Jakub

hod na koš 24,                                                 Stehnová Ema a Graclík Josef st.

hasičská zdatnost 24.                                         Graclíková Lenka a Otevřel Jan

 

Nejlepší soutěžící dle výsledků ve všech disciplínách v kateg. mládeže odměněni diplomy a cenami:

ŽÁKYNĚ:                   1. Kroutilíková B, Koudelková M. 2. Vojtková S. 3. Kolářová K.

ML ŽÁCI:                   1. Kapounek Petr, 2. Kopřiva David, 3. Graclík Jan

ST. ŽÁCI:                   1. Vítek Vojtěch, 2. Reška Martin, 3. Závodný Dominik

DOROSTENKY:        1. Graclíková Lenka, 2. Stehnová Ema, 3. Ševčíková Simona

DOROSTENCI:          1. Kříž Jakub, 2. Matulík Václav

           

V termínu 3-6 července se 30 členů TJ zúčastnilo plánovaného třídenního výletu do kempu v Luhačovicích. Počasí přálo a výlet se vydařil.

 

V termínu 2. srpna absolvovalo 6 členů výlet na jízdních kolech.

Trasa: sokolovna – nad Lukášek – k Jelínku – kolemVanovské  chaloupky – do Lhoty – kolem letoviska Kamení, kapličky Zdravá voda a poutního místa na Jezírku – do Švábenic. Dále kolem rybníku švabenskýmí loukami, Zlámalové hájenky a skautské chaty k památnému dubu v Roznitálích. Následoval sjezd Dílemi do Mor. Málkovic a návrat kolem koupaliště do Orlovic.

V termínu 9. srpna 5. členů výlet opět stejnou cestou k Jelínku na Kozojetsko. Zpět k jezírku u Nemochovské chaloupky a dál po cestě partizánského oddílu „Olga“ nad Nemochovicemi k větrnému mlýnu ve Chválkovicích a návrat přes Nové a Staré Hvězdlice, Pavlovice, Manerov, sjezdem k hornímu Pruskému rybníku na sportovní areál v Prusích po vážanském chodníku Lámanou a po cestě za vývozem do Orlovic.

Počasí přálo a výlety se vydařily.

                       

Slavnostního výletu na horu Říp spojeného s krátkou návštěvou Prahy a prohlídkou českého parlamentu doprovodu Bohuslava Sobotky - poslance za náš okres a kraj se zúčastnili : Harásková Ivana, Křížová Dagmar, Charous Ladislav a Marie a Růžička Jiří, Eva, Martina a Ivana.

JiR.